Reklam

 

Direklere Reklam
Sosyal Medya Reklam
Reklam Nedir?

 Reklam; insanları bir ürün veya hizmetten gönüllü olarak faydalanmaya teşvik etmek, dikkatlerini ürüne, hizmete, markaya çekmek amacıyla yapılan yazılı, görsel ve işitsel çalışmaların bütünüdür. Hedef kitleyi markadan çıkan ürün kullanmaya, denemeye ikna etmek anlamına gelen reklam, özgün bir içeriğe sahip olmalıdır. Reklam çalışmalarında tüketicilerin dikkatini ürüne yönlendirmek, görsel ve işitsel anlamda algıda seçicilik yaratmak gibi temel amaçlar yer alıyor. Markaların, kuruluşların satış grafiklerini artırmak üzere yaptıkları reklamlar, daima iyi bir seviyede olmalı, markanın değerine ya da sektörel imajına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Reklam nedir sorusuna doğrudan müşterilerin ilgisini çekmek şeklinde kısaca cevaplamak mümkündür. Reklam çalışmalarında amaç her zaman ticari başarı yakalamaktır.

 Kaliteli bir reklamın özellikleri şöyledir;

 

 İlgi çekici ve cezp edici olmalıdır.

 Hedef kitleyi şaşırtmalı, dikkatlerini çekmelidir.

 Benzersiz ve şaşırtıcı olmalıdır.

 Hedef kitlenin duygularını, isteklerini harekete geçirmelidir.

 Ürün veya hizmetten yararlanmaya teşvik etmelidir.

 Markaya ticari itibar sağlamalıdır.

 Müşterilerin ihtiyacına yönelik olmalıdır.