Dijital Danışmanlık

Dijital Pazarlama Danışmanlığı Nedir? Dijital pazarlama danışmanlığı, İnternetin hayatımızdaki etkinliğiyle beraber ortaya çıkan yeni bir hizmet koludur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımı yükselmektedir. Bankacılıktan eğitime, eğlenceden sağlığa kadar birçok sektörde, internet üzerinden hizmet alınmaktadır. Özellikle satın alma alışkanlıklarında büyük değişimler gözükmektedir. E-ticaret firmalarının pazardaki payı her gün artmaktadır. Bu durum markaların dijital pazarda yer almasını zorunlu kılmaktadır.

                                             DİJİTAL DANIŞMANLIK

 

 

 Bir markanın online pazarda yerini alması ya da dijital pazarda faaliyet gösteren bir markanın daha büyük kitlelere ulaşması için verilen hizmetlerin tamamı dijital pazarlama danışmanlığı olarak geçmektedir. Danışmanlık faaliyetleri, bireysel olarak yapılabildiği gibi ekip halinde çalışan sosyal medya ajansları tarafından da yürütülmektedir. Dijital pazarlama danışmanı, kendisine müracaat eden markaların potansiyellerini analiz ederek en doğru stratejiyi belirlemekte ve tanıtım bütçelerini ideal şekilde kullanmaktadır.

 

 Dijital Pazarlama Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

 Dijital pazarlama danışmanlığı, markaların internet ortamındaki bilinirlik düzeyini arttırmak ve müşteri kitlesini büyüterek daha fazla kazanç sağlamasını amaçlamaktadır. Dijital pazarlama altında yapılan faaliyetlerin merkezini İnternet siteleri, Facebook ve İnstagram gibi sosyal medya mecraları, mobil aplikasyonlar, e-postalar, Google ve Youtube oluşturmaktadır.

 

 Firmalar dijital pazarlama faaliyetlerini kendileri de yönetebilmektedir. Ancak dijital pazarlama danışmanı, firmaların artı ve eksilerini değerlendirerek kaynakların hangi platforma aktarılacağını daha doğru bir şekilde planlamaktadır. Dijital pazarlama danışmanlığı alan firmaların faaliyet gösterdiği sektör ve hitap ettiği kesim değerlendirilmekte, potansiyel kitlenin davranışları ölçülmekte ve bu doğrultuda firmalara özel stratejiler oluşturulmaktadır. Ayrıca müşteri kitlesi ile iletişim daha hızlı olmakta ve sektördeki değişimler yakından takip edilebilmektedir. Dijital pazarlama danışmanlığı faaliyetinin aşamalarını su şekilde sıralayabiliriz:

 

 1. Firmanın Potansiyelinin Ölçülmesi:

 Markaların dijital pazardaki konumu belirlenmelidir. Sektörün ihtiyaçları ve rakiplerin kaynakları da analiz edilerek firmaların artılarına ve eksilerine ilişkin ayrıntılı rapor çıkarılmaktadır.

 

 2. Dijital Pazarlama Stratejisinin Hazırlanması:

 Dijital pazarlama danışmanlığı alan firmaların avantajı bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar, önceki aşamada yaptıkları tespitler ile kendi tecrübelerini birleştirerek firmanın geleceği için ne yapılacağını belirlemektedir.

 

 3. Dijital Pazarlama Planının Yapılması:

 Dijital pazarlama faaliyetlerinin etkili olması ve ölçülebilmesi için bir etkinlik planı hazırlanmaktadır. Ne zaman hangi platformdan çalışma yapılacağı ve bütçenin hangi aralıklara harcanacağı gibi hususlar ayrıntıları ile plana işlenmektedir.

 

 4. Çalışmalara Başlanması:

 Firmaların stratejiye onay vermesi ve planı kabul etmesi üzerine dijital pazarlama danışmanlığı faaliyetlerine zaman kaybetmeden başlanmaktadır. Hedefler plana uygun şekilde gerçekleştirilmekte ve markanın dijital pazardaki değişimi not edilmektedir.

 

 5. Değişimin Ölçülmesi ve Raporlanması:

 Son aşamada süreç içerisinde yapılan çalışmaların neler olduğu, bütçenin nasıl harcandığı ve sonuçlar hakkında firmalara ayrıntılı raporlar sunulmaktadır. Dijital pazarlama altında yapılan hizmetlerin sonuç verip vermediği hem ajanslar hem de firmalar için önemlidir. Çünkü etkisiz çalışmalar sonlandırılmalı ve yeni çözümler üretilmelidir.

 

 

Dijital Pazarlama Danışmanlığı Neleri Kapsar:

 Dijital pazarlama danışmanlığı nedir sorusunu dile getiren firmalar, çoğunlukla çalışmaların hangi alanlarda yapılacağını merak etmektedir. Dijital pazarlama uzmanları için, internette var olan her bir platform, online pazarlamanın bir aracıdır. Ayrım gözetmeksizin her imkan değerlendirilmektedir. Dijital pazarlama danışmanlığı kapsamında aşağıdaki mecralarda emek harcanmaktadır:

 

 İnternet Sitesi: E-ticaret için kullanılan her bir web sayfası, forum, blog ve haber siteleri ile ürün listeleme mağazaları bu kapsamdadır.

 Arama Motorları: Google, Yandex, Bing ve Youtube gibi arama motorlarında firmanın, markanın ya da ürünün öncelikli olarak listelenmesi için yapılan çalışmalardır.

 Sosyal Medyalar: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ve Linkedin merkezli girilen tüm içerikler dijital pazarlama danışmanlığı için önemlidir.