DEZENFEKTAN HİZMETLERİNDE SNIPER TEKNOLOJİSİ

SNIPER 
Özel formülü ve farklı üretim teknolojisi sayesinde SNIPER®, klordioksitin gücünü, etkisini ve çok yönlülüğünü tamamen güvenle ve uzun raf ömrüyle kullanır. SNIPER®’ın özel hareketi başlangıçta kökünden mikroorganizmalara veya uçucu organik bileşenlere 2.000 ppm’lik hacimsel bir teması ile hızını arttırır. Bu etkileşim gerçekleştiğinde, SNIPER® klordioksitteki mikro patlama ile hedef organizmanın ya da molekülün fiziksel tahribatını sağlamış olur. Bu sonuç gerçekleşir gerçekleşmez, SNIPER® kalan potansiyelini gelecek tehditlerle başa çıkmak için devam ettirmek üzere derhal bu reaktif süreci sonlandırır.
SNIPER teknolojisinin bu özel fonksiyonu, kullanılan klor dioksitin hiçbir şekilde sağlık riski veya fiziksel tehlike teşkil etmeyeceğini garantiler. SNIPER hedefini mekanik bir hareketle yok eder diğer bir deyişle hayati yapısal bileşenlerini moleküler düzeyde fiziksel olarak parçalara ayırır. Bu iki açıdan önemlidir, birincisi hiçbir organizma tekrar çoğalamaz ya da bileşenlerine ayrıldıktan sonra fonksiyon gösteremez, ikincisi toksin içeren geleneksel dezenfektanların aksine hiçbir organizma SNIPER’ın hareketine karşı bağışıklık geliştiremez ve herhangi bir evrimsel ya da kazanılmış bir savunma gösteremez. SNIPER’ın toksin içeren gazları oksitleme,kokuları giderme ve biyolojik atıkları etkisiz hale getirme becerisi sayesinde bir çok ticari işletme için de idealdir.
Organik maddelerin yanında klorlanmış moleküller oluşturmaz ve çok geniş bir PH aralığında etkilidir.
Klor ve klor dioksit adlarında "klor” kelimesini paylaşsalar da,kimyaları birbirinden oldukça farklıdır.Klorun aksine klor dioksit klorlamaz. Oksidasyon yoluyla çalışır ve bakterilerin hücre duvarlarının içine nüfuz edip organizmaları yok etmek için hücrenin stoplazması içinde ki yaşamsal amino asitlerle reaksiyona girer. Klorun aksine,klor dioksit trihalometanlar (THM) veya dioksin üretmez;kullanımı kolaydır ve uzun süre saklanabilir; bakteri, virüs, küf ve mantar gibi çok çeşitli organizmaları yok eder; kokuları oksitler/giderir.
SNIPER’ın hedefi virüs, bakteri, mantar, maya ya da VOC olsa da,alanında tutarlı sonuçlar doğurduğuna güvenebilirsiniz. SNIPER hedefini daima yok edecektir. SNIPER en titiz ve zorlu uygulamalarda kullanılabilir. Malezya’da  Uluslar arası bir kök hücre araştırma laboratuarı, ekipmanları ve laboratuar alanını temizlemek ve dezenfekte etmek için SNIPER’ı kullandı. Bu gibi dezenfeksiyon uygulamaları Malezya’dan Yeni Zelanda’ ya,  Avustralya’dan İsrail’e kadar gerçekleşmekte. SNIPER  tutarlı, güvenilir ve en önemlisi de öngörülebilir sonuçlar doğurduğu defalarca ispatlanmıştır.
 Snıper Teknolojisi
 
SNIPER ÖZELLİKLERİ
18 ay raf ömrü ile stabilize edilmiş sıvı klordioksittir.
Doğaya ve tüm canlılara dost çevreci bir üründür
EPA (Amerika Çevre Koruma Ajansı) tarafından zararsız (deri-göz-yutma-soluma) olduğuna dair IV. (en düşük seviye) dereceden sertifikalıdır.
Toksik etkisi yoktur, kalıntı bırakmaz, anti alerjiktir.
Korozif etkisi yoktur, yanıcı ve patlayıcı değildir.
Biyofilm tabakasını kaldırır.Tabaka altına da nüfuz ederek zararlı mikroorganizmalar ile savaşır.
Renksiz ve kokusuzdur.
Spreyleme,silme,sisleme,paspaslama,daldırma yöntemleri ile uygulanır.Durulama gerektirmez.
Uygulama esnasında güvenlik tedbirleri(Maske, eldiven,gözlük..gibi) alınmasına ve canlı tahliyesine gerek yoktur.
Yer-yüzey, alet-ekipman, mobilya, hava ve birçok ortamda güvenle TEK ürün olarak kullanılır.
2-3-4 Ürün tipleri için ruhsatı bulunmaktadır.(Kişisel ve umumi alanlar, veteriner hijyeni, Gıda Alanları, Medikal Alan)
Dezenfekte ederken zehir kullanmaz, moleküler seviyede mikroorganizmaların yapısal bileşenlerini bozmak için mekanik bir hareket kullanır. Dolayısı ile mikroorganizmalar tekrar canlanamaz ve SNIPER®’a karşı bağışıklık kazanamaz.
SNIPER® sonradan gelecek tehlikelere karşı kalan potansiyelini muhafaza eder.
Sigara, duman, yangın, pet hayvanları ve biyolojik kokular dahil daha birçok kötü kokuları giderir.
En zararlı bakteri, mantar, virüs, maya, küf ve sporların dezenfeksiyonunda %99 etkili ve güvenlidir.
Amonyak, Metan, Formaldehit, Hidrojen sülfit ve uçucu organik bileşenler içeren gaz ve dumanları oksitler, nötralize eder, kalıntı bırakmaz.
NSF sertikasına sahiptir.
C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından ruhsatlıdır.(2013/81)
Ham maddesi AMERİKA menşeelidir.
Snıper Özellikleri 
 
SNIPER Sıkça Sorulan Sorular
 
Snıper Sıkça Sorulan Sorular
1. Klor dioksit nedir?
Klor dioksit (ClO 2 ) yüksek etkinlikte bir biyosittir. Mantarlar, bakteriler, virüsler, uçucu
organik bileşenler gibi birçok türü yok eden; yüzeyleri dezenfekte etme yeteneğine sahip
olan ve biyofilmleri hızlıca yok eden ve oluşmasını engelleyen seçici bir oksitleyicidir.
2. SNIPER ® klor dioksit kullanır, peki onu klorlu ürünlerden farklı kılan nedir?
İsminde Klor olmasına karşın, klor dioksit (ClO 2 ) ile klorun (Cl) yapısı tamamen farklıdır.
İlave oksijen atomu molekülü köklü bir şekilde değiştirir ve tamamıyla farklı bir kimyasal
davranış oluşturur. Farkları tıpkı patlayıcı bir gaz olan hidrojen ile; oksijenle birleşmiş
hidrojen -dihidrojen oksit- yani su örneğinde olduğu gibi derindir. SNIPER ®’ın içindeki
klor dioksit oldukça stabil formülü ve zararlı yan ürün üretmemesi ile devrim
niteliğindedir.
3. SNIPER®’ı hipokloritten farklı kılan nedir?
Hipoklorit (klor) ve klor dioksit aynı isimli element -klor- taşımalarına rağmen,
birbirlerinden OLDUKÇA farklıdır. Bu benzerlik barındırdıkları ortak element olan
klordan kaynaklanır fakat özellikler oldukça değişiktir. Klor ve hipoklorit çok güçlü
oksitleyici ajanlardır, ama asıl daha önemli olarak organik maddelerle reaksiyonları, yer
değiştirme reaksiyonlarıyla klorlanan organik bileşenlerin kabul edilemez
konsantrasyonlarına sebep olabilir. Bu bileşenlerden bazıları -fenolik bileşenlerin
reaksiyonlarının yan ürünleri gibi- ya kötü kokulu ya da çok yüksek kanserojen -dioksin-
gibidir.Sniper Klor dioksit, klorun -hipoklorit- aksi olarak mutajenik, kanserojen ve
tahriş edici değildir.
4. SNIPER®’ın içindeki klor dioksit hakkında bu kadar harika olan nedir?
SNIPER®’ın içindeki klor dioksit kaynağı, tüm geleneksel dezenfektanların hatta diğer
klor dioksit içeren ürünlerin sebep olduğu bütün sağlık & güvenlik sorunlarına çözüm
getirir ve SNIPER ®’ın kullanım kolaylığı ve ClO 2 ’in benzersiz formülasyonu işlemlerde
üstün ve istikrarlı bir güvenilirlik sağlar.
5. Klor dioksit mikroorganizmaları nasıl öldürür?
Klor dioksit oksitleyici bir biyosittir. Mikroorganizmaların hücre duvarlarına saldırıp
onların içine işleyerek onları pasifize eder, hücre duvarından besin transferi yapılmasına
engel olur ve protein sentezini inhibe eder. Bu aksiyon, organizmanın metabolik durumu
ne olura olsun oluşan bir aksiyon olduğundan oksitleyici biyositler dormant (uykuda)
organizmalara ve sporlara karşı etkilidir.
6. Organizmalar SNIPER ®’a karşı direnç oluşturabilir mi?
SNIPER® formülümüzün satışa uygun stabilitesi ve etkin kullanılma özelliği,
organizmaların bağışıklık, direnç gösterme veya SNIPER®’a karşı savunmacı/koruyucu
mutasyon geliştirme şansını önler.
7. SNIPER ® çevre dostu mudur?
Klor dioksit gerçekte çevresel zararları etkisizleştirmek ve iyileştirmek için çok farklı
endüstriyel uygulamalarda kullanılır. SNIPER ®’ın başarılı ve stabil ClO 2 teknolojisi
çevre dostudur. SNIPER ® kullanılarak triklorometan, kloroasetik asitler, klorlanmış
dioksinler, toksik VOC (uçucu organik bileşenler) ile karşılaşma olmaz; bütün bunlar
çevreye belirgin ölçüde kirlilik riski oluşturan etmenlerdir. Klor dioksit (ClO 2 )
reaksiyonlarında diğer bileşenleri oksitler (elektronları söker) ve kendisi indirgenir
(elektron kazanır). Toksikolojik çalışmalar göstermiştir ki klor dioksit dezenfeksiyonu
insan ve hayvan için belirli bir risk doğurmaz. SNIPER ® EPA tarafından bütün
uygulama yolları bazında (dermal, deri teması, göz teması, soluma ve yutma) 4. Seviye
(toksik olmayan) olarak belirlenmiştir.
8. SNIPER ® nasıl çok yönlüdür?
SNIPER ® çok çeşitli sektörlerde başarılıdır.! SNIPER®’ın teknolojisi istikrarlı yüksek
seviye etkinlik sağlar. Aşındırıcı olmayan, çevre dostu özellikleri SNIPER®’ı birçok
endüstride ve uygulamalarda oldukça çok yönlü bir ürün kılar.
SNIPER® aşağıda sıralanan sektörler ve daha fazlasında, geniş bir spektrum sağladığı
için kullanılır.
Hastaneler ve sağlık hizmeti tesisleri
Eğitim tesisleri: Okullar/Üniversiteler
Kamu hizmeti endüstrisi: Emniyet, Acil Tıp, İtfaiye
Çevresel hizmetler: Restorasyon hizmetleri, Dezenfeksiyon, Su/Kanalizasyon tasfiyesi
Endüstriyel VOC arıtımı: Petrol-gaz, atık su
Su arıtma
Et ve sebze sağaltımı
Kümes hayvancılığı, mandıralar, domuz çiftlikleri
Su kuleleri mikrobiyal kontrol
9. Klor dioksit zaten hali hazırda bu alanlarda kullanılıyor mu?
EVET! Klor dioksit su ve tarımsal arıtmada ve kokularda dünya çapında bir dezenfektan
olarak kullanılmaktadır. 70 yıldan fazladır su arıtımında kullanılmış olan klor
kullanımının engellendiği birçok Avrupa ülkesinde klor dioksit öncelikli ajan olarak
kullanılmaktadır.
10. Klor dioksit Amerika’da da kullanılıyor mu?
Klor dioksit su arıtımı ve gıda sağaltımı da dahil olmak üzere çok farklı uygulamalar için
Amerika’da FDA ve EPA tarafından onaylanmış bir maddedir. Klor dioksit şarbon
saldırısından sonra ABD Senato Binası’nın dezenfeksiyonunda kullanılmıştır. Klor dioksit
geçmiş yıllar boyunca çok fazla kullanılmamış bir dezenfektandır, ancak SNIPER ®
teknolojisi ve üretimi ile daha güvenli, kullanımı kolay ve stabil klor dioksitli bir ürünle
istikrarlı sonuçlar sağlanır.
11. Çamaşır suyu gibi diğer kimyasallar SNIPER ®’ı etkileyebilir mi?
SNIPER ® diğer bazı kimyasallardan -çamaşır suyu ve asetik asit bazlı maddeler-
etkilenebilir, diğer kimyasal ürünlerle asla karıştırılmamalıdır.
12. SNIPER®’ın zarar verdiği herhangi bir materyal var mıdır? Metal, tahta,
plastik, kauçuk vb.?
SNIPER® metal, tahta, plastik, kauçuk vb. gibi maddelere zarar vermeyecektir.
SNIPER®:
1. Korozif değildir.
2. Yanıcı, yakıcı,parlayıcı değildir.
3. İnsan, hayvan ve çevre için oldukça zararsızdır.
13. SNIPER ® kendisini etkin kılacak herhangi bir özel çalışmaya gerek duyar mı?
SNIPER® oldukça kullanıcı dostu ve saklanabilirdir.
Herhangi bir kimse SNIPER® kullanımı konusunda eğitilebilir ve "özel bir eğitim”
gerektirmez. SNIPER®’ın uygulama esnasında artan potansiyelini olası tehlikeler için
sakladığını unutmayın. Bütün kontamine yüzeylerde yapılmış işlemler mükemmel
sonuçlar getirmiştir.
14. Eğer klor dioksit sadece bir oksitleyici ajan ise, peroksit veya ozon neden
kullanılmaz?
Ozon çok güçlü bir oksitleyici maddedir. Asidik ortamlarda onun oksitleme gücünü aşan
tek flor vardır o da camı bile çözer! Ozon çoğu maddeyle 25°C’de reaksiyona girer ama
kazara deri veya göz teması ani ve tedavisi olmayan doku hasarına sebep olabilir. Ozonun
yarı ömrü 2 dakikadır, bu yüzden kullanılmak istenen yerde üretilmelidir ve
depolanamaz. Genellikle seyreltilmiş sulu çözelti olarak yerinde üretilir fakat bu da
yüksek bir üretim maliyeti demektir. Diğer bir yandan hidrojen peroksit doğru
elleçlendiği halde çok stabildir. Ancak metal iyonlarıyla eser miktarda bile teması (Mn +2 ,
Fe +2 ) hızlı ve patlayıcı ayrışmaya neden olabilir. Distile veya deiyonize sudan başka
herhangi bir şey ile seyreltilmesi stabil olmayan çözeltilerin oluşumuna yol açabilir.
Paslanmaz 316L’den daha pasif bir metal ile teması da ayrıca korozifliğine bağlı olarak
ayrışmaya sebep olur. Güçlü bir oksitleyici maddedir ve kazalar ani ve tedavisi olmayan
doku hasarına sebep olabilir. Sniper Klor dioksit bu kadar güçlü bir oksitleyici değildir
ancak daha güçlü bir biyosittir. Tüm kullanım yolları için güvenlidir ve deriyle teması
zarar vermez.
15. Niçin klor dioksit, peroksit veya hipoklorit den daha düşük
konsantrasyonlarda kullanılır?
Bu maddeler seçici değildir ve çevredeki tüm materyaller tarafından kolaylıkla
tüketilirler. Bunun bir sonucu olarak da biyosit adına yeterli miktar kaldığının güvence
altına alınması ve dolayısıyla yüksek miktarlarda kullanılması gerekir. Klor dioksitin
reaksiyondaki seçiciliğinden ötürü mikroorganizmalardan kurtulmak için düşük
miktarlarda bile kullanılabilir. Ayrıca hedefinde olmayan bileşenlere saldırarak
tükenmez.
16. Bir hastane dezenfektanı nedir?
Çevresel Koruma Kurumu (EPA)’nun ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak;
dezenfektan ürünler ciddi anlamda etkinlik kanıtlanması ile birlikte toksisite ölçüm
testlerine tabi tutulurlar. EPA’nın üç tip dezenfektan sınıflandırması vardır: "Sınırlı
Dezenfektan”, "Geniş Spektrumlu Dezenfektan” ve "Hastane Dezenfektanı”. Bu üç tip
dezenfektan da sert yüzey veya nesnelerdeki mikroorganizmaları yok eder veya geri
dönüşümsüz bir tahribata uğratır.
Sınırlı Dezenfektan: Gram negatif veya gram pozitif Salmonella chloreasuis ve
Staphylococcus aureus suşlarına karşı etkinliği testlerle kanıtlanmış olmalıdır. Sınırlı
dezenfektanlar evsel kullanımda yaygın bir şekilde bulunur.
Geniş Spektrumlu Dezenfektan:Gram negatif veya gram pozitif Salmonella chloreasuis ve
Staphylococcus aureus suşlarına karşı etkinliği testlerle kanıtlanmış olmalıdır. Genel
dezenfektanlar ticari alanlarda daha yaygındır.
Hastane Dezenfektanı: Etkinliği Staphylococcus aureus, Salmonella chloreasuis ve
Pseudomanas aeruginosa suşlarına karşı kanıtlanmış olmalıdır. Pseudomanas
aeruginosa bakterisi giderilmesi daha zor bir bakteridir. "Bir hastane dezenfektanı,
etkinliği Pseudomanas aeruginosa bakterisine karşı kanıtlanmış geniş spektrumlu
dezenfektandır.”
Ayrıca EPA ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak ürünler toksisite kategorilerine
ayrılmıştır. Bu kategori aralıkları 1 (yüksek derecede toksik)’den 4’e (etikette maruziyet
önlemi gerektirmez) şeklindedir. SNIPER ise EPA tarafından tüm maruziyet şekillerine
göre (soluma, yutma, deri/göz teması) kategori 4 olarak kayıtlara geçmiştir.
17. SNIPER®’ın püskürtülerek uygulanmasında elektrikli püskürtücülerin
avantajları nelerdir?
Hastane odalarını, spor salonlarını, soyunma odalarını veya geniş odaları dezenfekte
etmenin en hızlı yolu; nesnelere, duvarlara, yerlere ve tavanlara sadece birkaç dakika
içinde çok ince sisler oluşturan elektrikli ULV veya elektrostatik püskürtücü
kullanmaktır. Elektrostatik püskürtücüler ve ULV püskürtücüler geniş alanları dezenfekte
etmek konusunda zamandan çarpıcı bir şekilde tasarruf sağlar. SNIPER bu yöntemle
kullanılabilecek birkaç dezenfektandan biridir çünkü yüzeyleri ve objeleri aşındırmaz.